Chăm sóc khách hàng

Điện Lạnh Kim Long Hải

Địa CHỉ: Cầu Sim ,Minh Đức, Việt Yên , Bắc Giang
Điện thoại: 0972864764
Email: dienlanhkimhailong@gmail.com
Website : https://maylanhkimlonghai.com/

Dịch vụ sửa chữa điều hòa – Sửa Chữa Máy Giặt