MIDEA

Máy lạnh treo tường Midea MS11D - 09CRDN inverter

MEDIA
Việt Nam
2 NĂM
MS11D-09CRDN
1 ngựa/ 1.0hp
Giá : 6.650.000VNĐ

Máy lạnh treo tường Midea MS11D - 12CRDN Inverter

MEDIA
Việt Nam
2 NĂM
MS11D-12CRDN
1.5 ngựa/1.5hp
Giá : 8.200.000VNĐ

Máy lạnh treo tường Midea MS11D1 - 12CR

MEDIA
Việt Nam
2 NĂM
MS11D1- 12CR
1.5 ngựa/1.5hp
Giá : 6.300.000VNĐ

Máy lạnh treo tường Midea MS11D1 - 18CR

Máy lạnh Midea
Việt Nam
2 năm
MS11D1- 18CR
2 ngựa / 2.0hp
Giá : 9.200.000VNĐ

Máy lạnh treo tường Midea MS11D1 - 24CR

Máy lạnh Midea
Việt Nam
2 năm
MS11D1- 24CR
2.5 ngựa/2.5hp
Giá : 12.200.000VNĐ

Máy lạnh treo tường Midea MS11D1- 09CR

MEDIA
Việt Nam
2 NĂM
MS11D1- 09CR
1 ngựa/ 1.0hp
Giá : 5.050.000VNĐ

Máy lạnh treo tường Midea MSMA - 18CR 2017

Máy lạnh Midea
Việt Nam
2 năm
MSMA - 18CR
2 ngựa / 2.0hp
Giá : 9.000.000VNĐ